Makolągwa zwyczajna (Linaria cannabina)

Z dala na pierwszy rzut niewprawnego oka makolągwy można pomylić z wróblami.
U samca w okresie godowym można zauważyć wyróżniające go czerwone podbrzusze.