19
sty 14

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)

Mazowieckie
BIBLIOGRAFIA: (s. 148), (s. 278)

 


19
sty 14

Tężnica wytworna (Ischnura elegans)

Parki tężnic nad Jeziorkiem Gocławskim mają swoje ulubione miejsca do rozmnażania w „zaniedbanych” krzakach, które już niebawem mogą stamtąd zniknąć w ramach inwestycji budowlanych.

BIBLIOGRAFIA: (s. 142), (s. 335)