19
sty 14

Łątka dzieweczka (Coenagrion puella)

Mazowieckie
BIBLIOGRAFIA: (s. 148), (s. 278)