Pierwiosnek bezłodygowy (Primula vulgaris Huds.)

Pierwiosnka bezłodygowa jest objęta w Polsce ścisłą ochroną gatunkową, znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. W Polsce uznawana za wymarłą w warunkach naturalnych, reintrodukowana w okolicach Łańcuchowa na Lubelszczyźnie.

Dla Was mam zdjęcia z niespodzianką. Na obrzeżu lasu za rzeczką, przy terenie wiecznie zalanym wodą, w miejscu do którego słońce wciąż dociera, rośnie właśnie ten piękny kwietniowy kwiat. Bardzo przyjemnie jest zobaczyć takie ładne kwiaty poza ogrodem. Nie wiem czy jest to jego naturalne stanowisko. Może wraz z obok wysypanymi resztkami dachu eternitowego dostał się aż tu ogródka? Na ostatnim zdjęciu w oddali za rzeką widać gospodarstwa domowe.

OBSERWACJA:
MAZOWIECKIE 2014 VI 19