Karłątek leśny (Thymelicus sylvestris)

Na zdjęciu najprawdopodobniej jest samica.

występowanie: 2/VI-3/VII
miękkie trawy,

BIBLIOGRAFIA: (14 s. 36)

Inna nazwa: Karłątek ceglasty